Bustrofedon 34x26 cm akvarell och krita pÄ
gicléeutskrift av fotografi 2009